previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

願榮耀尊貴永遠屬祢

版本:
來源:
作曲:
填詞:
編曲:
原唱:
年份:
語言:
原調:
B
類別:

詩歌版本
 此詩歌尚未有其他譯本
添加詩歌譯本
願榮耀尊貴永遠屬祢
作曲:
填詞:

https://www.facebook.com/waikinhoo/videos/10218694505104623
購買/下載連結:
歌譜PDF:https://gum.co/pdkoE
歌曲MP3:https://gum.co/gPRGq
單次聚會版權許可書:https://gum.co/ZPCHw
短期性聚會版權許可書:https://gum.co/zpepg
單曲年度聚會版權許可書:https://gum.co/lXEBH
詩歌影片
詩歌影片
詩歌資訊
作曲:何維健
填詞:盧淑儀 Emma
編曲:James Wong
原唱:劉文良 Gary
https://www.facebook.com/waikinhoo/videos/10218694505104623
購買/下載連結:
歌譜PDF:https://gum.co/pdkoE
歌曲MP3:https://gum.co/gPRGq
單次聚會版權許可書:https://gum.co/ZPCHw
短期性聚會版權許可書:https://gum.co/zpepg
單曲年度聚會版權許可書:https://gum.co/lXEBH
其他功能
分享
複製連結
編輯