previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

回到上帝身邊

版本:
來源:
作曲:
填詞:
編曲:
年份:
語言:
原調:

詩歌版本
 此詩歌尚未有其他譯本
添加詩歌譯本
回到上帝身邊
作曲:
填詞:

https://www.facebook.com/waikinhoo/videos/10218694505104623
購買/下載連結:
歌譜PDF:https://gum.co/eMRrkB
歌曲MP3:https://gum.co/jThgH
單次聚會版權許可書:https://gum.co/Piewr
短期性聚會版權許可書:https://gum.co/ghlqA
單曲年度聚會版權許可書:https://gum.co/WQNOp
詩歌影片
詩歌影片
詩歌資訊
https://www.facebook.com/waikinhoo/videos/10218694505104623
購買/下載連結:
歌譜PDF:https://gum.co/eMRrkB
歌曲MP3:https://gum.co/jThgH
單次聚會版權許可書:https://gum.co/Piewr
短期性聚會版權許可書:https://gum.co/ghlqA
單曲年度聚會版權許可書:https://gum.co/WQNOp
其他功能
分享
複製連結
編輯