歌詞

[C]耶穌正[D]在 這裡[G] [C]耶穌正[D]在 這裡[G]
[C] 祂寶血[D]為你而流 [Em] 潔淨你心
[C] 祂大能[D]話語醫治 [Em] 你的身體
[C] 祂聖靈[D]釋放你得 [Em] 自由生命
[Am]耶穌正[D7]在 這裡[G]

[C]耶穌正[D]在 這裡[G] [C]耶穌正[D]在 這裡[G]
[C] 你寶血[D]為我而流 [Em] 潔淨我心
[C] 你大能[D]話語醫治 [Em] 我的身體
[C] 你聖靈[D]釋放我得 [Em] 自由生命
[Am]耶穌正[D7]在 這裡[G]